Genel olarak incelendiğinde evcil hayvanlar arasında köpekler ve kedilerde tümör görülme oranı daha yüksektir. Köpek ve kedilerde tümör ile ilgili yapılan istatistiksel çalışmalarda sistem, organ ve dokuların yanı sıra yaş, cinsiyet ve ırk özellikleri de dikkate alınmaktadır. Bu türlerde her yaşta görülebilen tümörlerin oranı yaşın ilerlemesiyle artar. Genç hayvanlarda iyi huylu, daha ileri yaşlarda ise kötü huylu tümörlerin görülme oranlarının arttığı görülür. Bu hayvan türlerinde deri ve deri eklenti tümörleri en sık karşılaşılan tümörlerdendir.